REZERVACIJA


INDIVIDUALNA RONJENJA

Cilj zarona je upoznati polaznika sa ronilačkom opremom i osnovama ronjenja. Zaron je u pratnji instruktora a maksimalna dubina ronjenja

Od 25€ Više

Cilj zarona je upoznati polaznika sa ronilačkom opremom i osnovama ronjenja. Zaron je u pratnji instruktora a maksimalna dubina ronjenja

Od 35€ Više

RONILAČKI KURSEVI

Osnovni kurs ronjenja u trajanju od 4 do 6 dana. Polaznik po zavrsetku kusa dobija internacionalnu licencu.

Od 350€ Više

Napredni kurs ronjenja u trajanju od 6 dana. Polaznik dobija kompletan didaktički material, diplomu i internacionalni brevet.

Od 350€ Više

RONJENJA ZA GRUPE LICENCIRANIH RONILACA

Prevoz brodom, najam boce, opasač i olovo, logistika centra i voditelj ronjenja.

Od 30€ Više

Prevoz brodom, najam boce, opasač i olovo, logistika centra i voditelj ronjenja.

Od 35€ Više

Prevoz brodom, najam boce, opasač i olovo, logistika centra i voditelj ronjenja.

Od 30€ Više