Ronilacki kursevi


instructor

Discovery scuba diving program (DSD)

Ovaj program je jedinstvena prilika da uzivate u podvodnom svijetu iako nemate nikakvo prethodno ronilacko znanje i iskustvo. Na ovome jednodnevnom kursu nauciti cete najosnovnije teorijske principe ronjenja i tokom dva zarona u pratnji instruktora ronicete do dubine od 11 metara. Ujedno ovaj DSD program predstsavlja i prvi cas na OWD kursu. Roneci u nasem centru dobicete diplomu sa kojom mozete svoje ronilacko usavrsavanje nastaviti u bilo kojem PADI ronilackom centru u svijetu. Minimalna starosna dob za ovaj kurs je 10 godina.
Ukoliko ne zelite ili pak nemte vremena da sa nama odradite dva zarona i jedan teorijski cas u okviru DSD programa, predlazemo vam INTRO zaron koji je identican kao zaron sa DSD programa i jedina je razlika je sto po odradjenom zaronu ne dobijate diplomu.

Open water diver kurs

Prvi kurs kojim ulazite u carobni svijet ronjenja je Open water diver kurs. Sastoji se od razvoja teorijskog znanja, vjezbi u bazenu ili ogranicenim vodama i ronjenja u otvorenim vodama. Tokom razvoja teorijskog znanja steci cete osnovna teorijska zanja u vezi opreme, fizike i fiziologije ronjenje, planiranja ronjenja i poznavanja podvodnog svijeta. Tokom prakticnog dijela kursa usavrsicete vjezbe i vjestine koje ce vam omoguciti sigurno ronjenja nakon zavrsenog kursa. Od materijala tokom kursa dobijate Open water diver prirucnik a sve lekcije koje ucite pati video. Minimalno trajanje kursa je 3 dana a maksimalno 5 dana, u zavisnosti od vaseg raspolozivog vremena. Po zavrsenom kursu dobijate licencu Open water diver sa kojom mozete da ronite do 18 metara dubine.

Uslovi za pristupanje kursu

Minimalna starost je 10 godina. Od 10 do 14 godina se stice Junior Open Water sertifiakt dok strariji od 14 godina sticu Open water diver sertifikat.

Adventure in diving

Adventur diver sertifikat dobijate kada sa Open water diver ili junior open water diver licencom izvedete tri ronjenja iz adevture programa. Ronjenja koja spadaju u adventur program su deep, wreck, night dive cave, navigation, boat, dry suit, pek perfromance bouancy, nitrox...

Uslovi za pristupanje kursu

Minimalna godisnja dob je 10 godina i posjedovanje Open water ili Junior open water sertifikata.

Advance open watrer diver kurs (AOWD)

Za ovaj sertifikakat potrebno je da zavrsite 5 adventure ronjenja ukljucujuci dubinsko ronjenje i podvodnu navigaciju i da odgovorite na pitanja za ponavljanje iz svih 5 zavrsenih Adventur ronjenja . Minimalna godisnja dob je 12 godina. Tokom kursa dobijate Advance open water prirucnik. Nakon zavrsenog kursa maksimalna dubina ronjenja je 30 metara.

Rescue diver kurs

Jedan od najpopularnijih kurseva je Rescue diver kurs. Tokom rescue kursa osposobljavate se za spasavanje ronioca i ucite osnovne procedure koje se ticu efikasnog i bezbjednog spasavanja ronioca kojem je potrebna pomoc. Najvaznije vjezbe koje ucite su otklanjanje grca, nacin spasavanja ronioca u panici, smirivanje uspanicenog ronioca, trazenje ronioca koji se izgubio, pomoc roniocu koji je ostao bez zraka pod vodom...

Uslovi za pristupanje kursu

Uslov za pristupanje ovome kursu je da imate minimum Advance open watrer ili Junior advanced open water sertifikat.

Dive master kurs

PADI DIVEMASTER kurs je prvi nivo profesionalnog usavrsavanja. Na ovome kursu naucicete osnovne vjestine obuke, kao i osnovne principe uspjesne asistencije instruktoru tokom realizacije kurseva. Po zavrsetku ovoga kursa bicete ospospobljeni da kao supervizor vodite grupe ronilaca na ronjenja i da asistirate instruktorima na kursevima. Teorijske i prakticne radionice koje prolazite na ovome kursu ukljucuju:
- Ulogu i znacaj PADI divemastera,
- Nadgledanje ronialckih aktivnosti i rad sa studentima roniocima,
- Upravljenja bezbjednoscu i rizicima u ronjenju,
- Provodjenje razlicitih programa i kurseva kao i demonstracija ronilackih vjestina,
- Realizacija ronialckog brifinaga...

Uslovi za pristupanje kursu

Najmanje 18 godina starosti kao i posjedovanje:

- Sertifikata za prvu pomoc (Emergency first response primary and secondary care – CRP and First aid) koji nije stariji od 24 mjeseca,
- Ljekarsko uvjerenje koje nije starije od 12 mjeseci,
- Najmanje 40 zarona upisanih u ronilacku knjizicu.