RONILAČKI KURSEVI


instructor

U našem centru možete pohađati početne i napredne kurseve ronjenja koji se organizuju po PADI standadima. Polaznik kursa dobija didaktički materijal i DVD sa prezentacijom praktičnih vježbi u vodi. Početni kurs traje 6 dana i tokom svakog dana kursa polaznik ima 45-o minutna teorijska i praktična predavanja. 

Po završetku kursa polaznik dobija međunarodno priznatu diplomu i stiče zvanje ronioca otvorenih voda (Open Water Diver). Tokom trajanja kursa svim polaznicima je obezbijeđena kompletna ronilačka oprema.

Detaljnije o svim kursevima:ovdje.